^ home ^ software ^ rita

rita icon Köp Rita med PlusGiro

(This page is in Swedish, because PlusGirot is only available in Sweden.)

Du kan betala för Rita med PlusGirot (det som förut hette PostGirot). Sätt in 150 kr (motsvarande 20$) på mitt PlusGiro-konto: 731126-8515.

postgiroblankett

Tack för att du vill betala för Rita. Det uppmuntrar mig att göra programmet ännu bättre.

 

rita ^ software ^ home ^


© 2012, Niklas Frykholm, administrator@frykholm.se